Wyjątkowa srebrna moneta NBP będzie do zdobycia. Gratka dla kolekcjonerów!

  • Post category:Polska

Warszawa, 24 marca 2021 r. – Narodowy Bank Polski informuje, że jutro wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Adam Heydel.

Reklama

Fot. Materiały prasowe

 

Reklama

Moneta przedstawiająca Adama Heydla jest dziewiątym tematem w serii „Wielcy polscy ekonomiści” emitowanej od 2017 r. Kolekcja jest poświęcona wybitnym polskim ekonomistom, których koncepcje i dorobek naukowy mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki, finansów i społeczeństwa.

Na rewersie monety znajduje się wizerunek Adama Heydla oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z artykułu Kapitalizm i socjalizm wobec etyki.

Srebrna moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 000 sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 150 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Adam Heydel (1893–1941) był polskim ekonomistą i publicystą politycznym […] Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 1927 r. wykładał na tej uczelni ekonomię. […] Szefował Instytutowi Ekonomicznemu przy Polskiej Akademii Umiejętności, w którym redagował czasopismo „Studia Ekonomiczne”. […] Heydel był zadeklarowanym liberałem gospodarczym. Opowiadał się za ideą wolnego rynku i energicznie przeciwstawiał się polityce interwencyjnej państwa. Swój sprzeciw wobec nadmiernych regulacji argumentował ekonomicznie i politycznie, podkreślając, że gospodarcza działalność państwa na dłuższą metę będzie nieopłacalna, a ograniczenie praw jednostek przyniesie uwiąd demokracji parlamentarnej. Heydel jako sympatyk austriackiej szkoły ekonomii główną przyczynę zaburzeń gospodarczych upatrywał w nadmiernej podaży pieniądza prowadzącej do przeinwestowania, a w konsekwencji do spadku produkcji i wzrostu bezrobocia. […] Wśród głównych prac Adama Heydla warto wymienić następujące pozycje: „Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomii”, „Przyczynowość w ekonomii”, „Kapitalizm i socjalizm wobec etyki”, „Myśli o kulturze” – przybliża sylwetkę ekonomisty Grzegorz Jeż.