Leczenie niepłodności usunięte z listy Narodowego Programu Zdrowia!

  • Post category:Polska

Na liście Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 nie znalazł się punkt dotyczący poprawy zdrowia prokreacyjnego. Swoje oburzenie wyrażają specjaliści od leczenia niepłodności jak i pary walczące z niepłodnością.

Reklama

Według szacunków w Polsce mieszka blisko 1,5 mln par zmagających się z tym problemem.

Reklama

W Polsce co szósta para nie ma dziecka. Co do par bezdzietnych z wyboru, szacuje się, iż stanowią 6 do 10% wszystkich związków.

W roku 1995 udział małżeństw ówcześnie bezdzietnych (takich, które nie mają dzieci lub których dzieci opuściły już dom rodzinny) w ogólnej liczbie rodzin stanowił 23,6%. Bezdzietność znacznie częściej występuje w miastach.