Koronawirus: Kto z personelu niemedycznego może się zaszczepić?

  • Post category:Polska

Do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 mają prawo również np. pracownicy księgowości w szpitalu, ale także pracownicy firmy współpracującej z placówką medyczną np. dostawcy czy pracownicy ochrony.

Reklama

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, osoby pracujące w podmiocie z sektora ochrony zdrowia podlegają szczepieniu przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.

Reklama

Do ww. grupy należy zaliczyć osoby pracujące m.in. w:

– podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

– aptece, punkcie aptecznym, hurtowni farmaceutycznej, firmy transportującej leki

– punkcie zaopatrzenia w wyroby medyczne,

– uczelni medycznej,

– jednostce organizacyjnej samorządu zawodowego zawodów medycznych.

Do szczepień można zgłaszać cały personel pracujący (w tym administracyjny i pomocniczy) lub wykonujący zawód w podmiotach z sektora ochrony zdrowia, niezależnie od podstawy zatrudnienia, również w formie wolontariatu lub w ramach praktyk zawodowych, niezależnie od tego czy dana osoba wykonuje zawód medyczny.