Najważniejsze zasady szczepień! Kto może z nich skorzystać w pierwszej kolejności?

  • Post category:Polska

Kto z personelu medycznego i niemedycznego może skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19?

Reklama

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia mają możliwość  zaszczepienia się przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.

Reklama

Zgodnie z wytycznymi dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych uprawnieni do otrzymania szczepienia są:

1. W ETAPIE 0:

a. Pracownicy szpitala węzłowego,

b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

c. pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków

Pomocy Społecznej,

d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić  i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

2. W ETAPIE 1:

a. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,

b. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej

Straży Pożarnej,

c. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,

d. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.