Uwaga! Tlenek etylenu w żywności. SANEPID wycofuje produkt!

  • Post category:Polska

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez Eko-Wital Sp. z o.o. wycofaniu dwóch partii sezamu określonych poniżej ze względu na wykrycie tlenku etylenu.

Reklama

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności wprowadzanej na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone.

Reklama

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu Numer partii Data minimalnej trwałości
Sezam biały łuskany BIO 150 g Organic

 

08/12/HOR/310121 31.01.2021
Sezam biały łuskany BIO 250 g Eureko 07/12/HOR/310121  

31.01.2021

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma Eko-Wital Sp. z o.o. poinformowała swoich klientów o konieczności zwrotu produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez dystrybutora.

 

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktów wskazanych w komunikacie.