Uwaga! Salmonella w kiełbasie. SANEPID ostrzega

  • Post category:Polska

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę France Salaisons wycofaniu z obrotu i od konsumentów produktów wskazanych poniżej ze względu na możliwą obecność bakterii Salmonella.

Reklama

Fot. GIS

Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella może wywołać zatrucie pokarmowe.

Reklama

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwy produktów:

SAUCISSE SECHE DROITE 250 g 3564700012246

SAUCISSE SECHE COURBE 300 g 3564700012253

Marka produktów:

SAINT-AZAY

Numery partii/terminy przydatności do spożycia:

Wszystkie z datą do 08/12/2020 włącznie

Dystrybutor w Polsce:

SCAWAR Sp. z o.o.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Dystrybutor SCAWAR Sp. z o.o. wszczął procedurę wycofywania produktów ze sklepów E. Leclerc. Proces ten jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na terenie sklepów E. Leclerc została umieszona informacja dotycząca możliwości zwrotu kwestionowanych produktów.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów.

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.