Ograniczenia w przemieszczaniu się. „dystans 1,5 m od innych osób”

  • Post category:Polska

Rząd zapowiedział wprowadzenie tzw. „Etapu odpowiedzialności, który potrwa od 28 listopada do 27 grudnia”.

Reklama

Zasady etapu odpowiedzialności zakładają także ograniczenia w przemieszczaniu się.

Reklama

Przemieszczanie się

  • dystans 1,5 m od innych osób;
  • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.