Nowa szczepionka na koronawirusa! Skuteczność może sięgać 90 %!

  • Post category:Polska

Brytyjska firma AstraZeneca ogłosiła, że ma szczepionkę na koronawirusa SARS-CoV2. Wcześniej wynalezienie szczepionek ogłosiły Pfaizer i Moderna.

Reklama

„Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że AstraZeneca właśnie opublikowała pozytywne wstępne wyniki badań klinicznych nad szczepionką AZD1222, prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Brazylii.

Reklama

Wyniki analizy okresowej potwierdzają wysoką skuteczność szczepionki AZD1222 w zapobieganiu infekcji COVID-19 – zgodnie z pierwszorzędowym punktem końcowym badania. U pacjentów przyjmujących szczepionkę nie odnotowano hospitalizacji z powodu COVID-19 ani ciężkiego przebiegu tej choroby.

Szczepionkę podawano badanym w dwóch schematach dawkowania, z których jeden potwierdził jej skuteczność u 90% badanych. Schemat ten obejmował administrację połowy dawki przy pierwszym podaniu, a następnie, po miesiącu, podanie pełnej dawki. Drugi z badanych schematów dawkowania, obejmujący podanie AZD1222 w dwóch pełnych dawkach, z odstępem przynajmniej jednomiesięcznym, wykazał skuteczność na poziomie 62%. Nie odnotowano żadnych ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniem – AZD1222 była dobrze tolerowana, niezależnie od schematu dawkowania. Analiza okresowa wyników została zgłoszona do publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Dzisiejszy dzień stanowi bardzo istotny kamień milowy w walce z pandemią. Potwierdzona skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki zapewniają, że będzie ona miała natychmiastowy wpływ na poprawę zdrowia publicznego, redukując ryzyko hospitalizacji. Szczepionka będzie mogła być przechowywana, transportowana i dystrybuowana w temperaturze 2-8°C, przez co najmniej 6 miesięcy, umożliwiając łatwe jej wykorzystanie w obecnych warunkach systemów ochrony zdrowia. Tymczasem, pespektywa nisko-dawkowego schematu dawkowania oznacza, że na podstawie naszej istniejącej umowy z Komisją Europejską dotyczącej dostawy 400 milionów dawek AZD1222 w Europie, nasze możliwości dostaw mogłyby się powiększyć, umożliwiając większej liczbie osób w Europie i na świecie szybkie zaszczepienie się.” – czytamy w komunikacie przesłanym przez firmę do naszej redakcji.