Adam Hofman wydaje oświadczenie ws. Czarneckiego!

  • Post category:Polska

„W związku z rozpowszechnianiem przez GW oraz redaktora Czuchnowskiego nieprawdziwych, godzących w moje dobre imię informacji zleciłem już podjęcie zdecydowanych kroków prawnych w tej sprawie.” – pisze Adam Hofman. 

Reklama

Fot. Adam Hofman twitter

„Wobec tego, co opublikowała Gazeta Wyborcza stanowczo oświadczam, że nie powoływałem się wobec kogokolwiek na znajomości czy kontakty w administracji rządowej, a w szczególności nie przedstawiałem się, jako jej „wysłannik”.
Nigdy nie formułowałem względem tego (i jakiegokolwiek innego) biznesmena żadnej oferty, która miałaby wymiar korupcyjny, choćby w najszerszym rozumieniu pojęcia „korupcji”.
Od kilku lat nie jestem już politykiem a prowadzę działalność biznesową, w której zawsze kieruję się zasadami odpowiedzialności biznesowej i rzetelnego oraz starannego działania.
W tym stanie rzeczy będę bezkompromisowo walczyć o moje dobre imię.” – dodaje Adam Hofman.

Reklama