Nie żyje prof. Andrzej Półtawski. Powstaniec Warszawski zmarł w Krakowie

  • Post category:Polska

Nie żyje Andrzej Półtawski. Zmarł 29 października 2020 w Krakowie[ – polski działacz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, członek Armii Krajowej (AK), uczestnik powstania warszawskiego, filozof, etyk, antropolog, prof. dr hab., specjalista w zakresie antropologii filozoficznej, fenomenologii, filozofii chrześcijańskiej, personalizmu i teorii poznania.

Reklama

By Piotr Drabik from Poland – Prof. Andrzej Półtawski, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29539971

Absolwent III Miejskiego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej działacz AK. Uczestnik powstania warszawskiego w stopniu podchorążego w ramach Zgrupowania „Żaglowiec” II Obwodu „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Następnie osadzony w stalagu XI A(niem.) (Altengrabow(niem.)) i Groß Lübars(niem.) koło Magdeburgav.

Reklama

Ukończył studia filozoficzne pod kierunkiem prof. Romana Ingardena na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim w 1950 r., broniąc pracę magisterską, a następnie uzyskując tytuł doktora na podstawie rozprawy Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore’a i w 1972 r. habilitację na podstawie pracy Świat, spostrzeżenie, świadomość. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1957–1970, a następnie w latach 1973–1993 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Był kierownikiem Katedry Teorii Poznania ATK.

Był laureatem Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2015 przyznawaną przez Towarzystwo Naukowe KUL.