Weszło rozporządzenie! Seniorzy mogą opuszczać dom tylko w trzech przypadkach!

  • Post category:Polska

W Dzienniku Ustaw opublikowano późnym wieczorem w piątek pojawiło się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

Reklama

Według rozporządzenia osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:

Reklama

  1. wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
  3. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych