Komunikat MSZ dotyczący rozporządzenia ws. zakazów w ruchu lotniczym

  • Post category:Polska

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1786) zawiera wykaz 29* państw i terytoriów, z których nie będą realizowane połączenia lotnicze do 27 października 2020 r.

Reklama

Fot. MSZ

W rozporządzeniu zabezpieczono możliwość bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do Polski osobom przebywającym na urlopach poza granicami kraju w ramach zorganizowanych grup turystycznych samolotami wyczarterowanymi przed 13 października 2020 r. na zlecenie biur podróży.

Reklama

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie i pojawianiem się nowych ognisk zakażeń koronawirusem MSZ zaleca daleko idącą wstrzemięźliwość w planowaniu wyjazdów zagranicznych. Przypominamy, że podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Szczegółowe informacje nt. sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw znajdziesz w naszej zakładce Informacje dla podróżujących. Prosimy o bieżące śledzenie danych publikowanych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control), które stanowią podstawowy element oceny zagrożenia epidemicznego.

Wykazy państw objętych zakazem lotu uwzględniają co do zasady 14-dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 90, z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy.  Wyłączenie z wykazu państw członkowskich UE, EOG i  Strefy Schengen ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów. Z kolei wyłączenie Ukrainy wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.) obowiązkiem odbycia kwarantanny przez osoby przekraczające granicę między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską.

W przypadku wprowadzenia kraju pobytu na listę państw objętych zakazem lotów pamiętaj, że możesz skorzystać z alternatywnych form powrotu do kraju samochodem lub połączeniem lotniczym przez inne państwo, które nie figuruje w poniższym wykazie.

W rozporządzeniu Ustawodawca wprowadził możliwość wyłączenia państw z ww. listy, jeśli notyfikują one władzom RP wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie posiadający negatywny wynik testu na COVID-19. Minister Spraw Zagranicznych będzie ogłaszać w dzienniku urzędowym, w drodze obwieszczenia wykaz państw, które notyfikowały rozwiązania, o których mowa powyżej.

Lista państw i terytoriów, które są objęte zakazem lotu:

Argentyna, Armenia Bahamy, Bahrajn, Belize, Brazylia, Chile, Czarnogóra, Gruzja, Gujana, Irak, Izrael,  Jordania, Katar*, Kuwejt, Kolumbia, Kostaryka, Liban, Libia,  Malediwy, Oman, Panama, Paragwaj, Peru, Republika Zielonego Przylądka, Tunezja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie**.

Pełna treść obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych dostępna jest tutaj

Lista pozostałych państw i terytoriów (bez państw UE i Ukrainy) ze współczynnikiem przekraczającym 90 zachorowań na 100 000 osób:

Andora, Aruba, Bonaire, Saint Eustatius i Saba, Bośnia i Hercegowina, Curacao, Polinezja Francuska, Gibraltar, Guam, Honduras, Nepal, Macedonia Północna, Palestyna, Portoryko, Rosja, Saint Martin

Mapa przedstawia 27 państw (kolor czerwony), które są objęte zakazem lotu zgodnie z rozporządzeniem oraz destynacje, które wg stanu na 12 października br. zawierają współczynnik powyżej 90 (kolor pomarańczowy) – bez państw UE i EOG, strefy Schengen, Ukrainy i krajów, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań zapewniających, że na pokład samolotów nie zostaną wpuszczone osoby zakażone Covid-19. Przy utrzymującej się wzrostowej tendencji zachorowalności, niewykluczone, że wykaz zostanie rozszerzony o ww. państwa/terytoria.

**Zjednoczone Emiraty Arabskie z dniem 28.09.2020 r. notyfikowały wprowadzenie ww. rozwiązań, w związku z czym zostały wyłączone z listy zakazu lotów.

*Katar z dniem 02.10.2020 r. notyfikował wprowadzenie ww. rozwiązań, w związku z czym został wyłączony z listy zakazu lotów.

Organem inicjującym wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym przez Radę Ministrów jest Minister Infrastruktury.