Strefa zółta od soboty. Gdzie musisz zakryć usta i nos?

  • Post category:Polska

Podwojenie liczny zakażeń będzie następowało co 3 dni – powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował na konferencji premier Mateusz Morawiecki druga fala już dotarła i musimy się z nią zmierzyć. 

Reklama

Fot. Pixabay

ZAKRYWANIE NOSA I UST

Reklama

Obecnie jest obowiązek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.