Ministerstwo Zdrowia: Bez maseczki tylko z zaświadczeniem!

  • Post category:Polska

Minister Zdrowia zapowiedział zmiany w sposobie egzekwowania obostrzeń w Polsce.

Reklama

Fot. Pixabay

„Wypracowaliśmy następujące rozwiązanie: po pierwsze bez maseczki tam gdzie jest to konieczne może być tylko osoba która posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający brak możliwości noszenia tej maseczki. Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała takiego dokumentu będzie z całą surowością karana. Drugi obszar w którym chcemy poprawić jakość przepisów to są zgromadzenia.” – powiedział Adam Niedzielski.

Reklama

„Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie wymogu odległości od poszczególnych zgromadzeń co najmniej 100 m. Do tej pory mieliśmy do czynienia z taką praktyką że te zgromadzenia były zgłaszane praktycznie w jednym miejscu. trzecie zagadnienie to jest zakaz udostępniania lokali do imprez i innych potańcówek. Niestety część lokali które nie mają w swoim charakterze działalności gospodarczej, robienia imprez niestety robiło tak że była ta przestrzeń udostępniana. My wprowadzamy jednoznaczne przepisy które spowodują że każda taka impreza, która będzie się odbywała przy okazji naruszeniem będzie naruszeniem przepisów rozporządzenia.” – dodał minister.