Uwaga! Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu w chipsach!

  • Post category:Polska

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu (5,6 ± 1,1 µg/kg). Zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny spożycie przedmiotowego produktu wiąże się z podwyższonym ryzykiem dla zdrowia konsumentów.

Reklama

Fot. GIS

Szczegóły dotyczące produktu:

Reklama

Produkt – Chipsy bananowe, 250 g

Producent – BAKALLAND S.A., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa

Numer partii: 5E.1903.53

Data minimalnej trwałości: 09.2020