Jesteś na kwarantannie? Dziecko nie pójdzie nie szkoły, a małżonek do pracy!

  • Post category:Polska

Czy dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostawać w domu?

Reklama

Fot. Pixabay

Musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie.

Reklama

Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.