Wjazdu na „paszport Polsatu” nie będzie ostrzega MSZ [TO NIE ŻART]

  • Post category:Polska

Przypominamy, że Chorwacja znajduje się poza strefą Schengen, co oznacza, że przy przekraczaniu granicy państwowej wjeżdżający podlegają kontroli granicznej. – informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Reklama

Fot. Oryginalny screen z MSZ

 

Reklama

Wjazd do Chorwacji możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obowiązek ten dotyczy nawet najmłodszych podróżnych. Żaden inny dokument, ani zaświadczenie, nie może zastąpić ww. dokumentów podróży.

Służby graniczne kontrolują tylko dokumenty podróży czyli dowody osobiste i paszporty. Nie wymagają okazania kart EKUZ

Karta EKUZ, ani żadne inne ubezpieczenie, nie jest dokumentem podróży. Nie podlega kontroli granicznej!

Karta EKUZ oraz wszystkie inne rodzaje polis ubezpieczeniowych są niezbędne w przypadku konieczności uzyskania pomocy medycznej, która ma być refundowana – okazujemy je personelowi medycznemu (któremu nie okazujemy dokumentów podróży!)