Uwaga! Ten płyn dezynfekujący może stanowić zagrożeniem dla zdrowia i życia!

  • Post category:Polska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim  w związku ze stwierdzeniem braku pozwolenia albo zezwolenia na handel równoległy albo pozwolenia na obróproduktem biobójczym, wydał wobec podmiotu:

Reklama

Fot. GIS

 

Reklama

Zakład Chemii Gospodarczej s.c. Marian Jarzębowski, Stanisław Bara; 97-306 Grabica, Rusociny 25A; decyzję nakazująca wycofanie z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej produktu biobójczego o nazwie „PŁYN DEZYNFEKUJĄCY – płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni w zakładach”’

Wprowadzanie produktu biobójczego, na które nie zostało wydane pozwolenie na obrót, może skutkować zagrożeniem dla zdrowi i życia.