Niezwykłe odkrycie archeologiczne na budowie S19

  • Post category:Polska

115 grobów szkieletowych odkryto podczas prac archeologicznych na budowie odcinka S19 Podgórze-Kamień.

Reklama

Podczas prowadzenia archeologicznych prac nadzorczych w ramach realizacji budowy drogi ekspresowej S19, odkryto jamy grobowe ze szczątkami ludzkimi. Jamy grobowe znajdowały się na terenie Gór Kościelnych, pasma wzniesień w Jeżowem, gdzie w roku 1604 został erygowany pierwszy kościół parafialny.

Reklama

Dotychczas archeolodzy odkryli 115 grobów szkieletowych. Jamy grobowe orientowane na osi wschód – zachód z głowami skierowanymi w kierunku zachodnim. Na podstawie dotychczasowych obserwacji archeologicznych możemy stwierdzić, iż ok. 70-80 % wszystkich pochówków stanowią pochówki dzieci. Związane jest to prawdopodobnie z faktem, iż w tym miejscu została wydzielona przestrzeń cmentarza, gdzie chowano najmłodszych mieszkańców Jeżowego.

Odkryte groby są ubogo wyposażone, jednak w kilku pochówkach, stwierdzono występowanie monet w ustach zmarłego. Ma to oczywisty związek z wierzeniami staropolskimi, jest to tzw. obol zmarłych lub obol Charona, który stanowił formę zapłaty za usługi dla duszy w zaświatach. W ustach zmarłych znajdowały się tzw. boratynki oraz półtoraki – monety bite za Zygmunta III Wazy początkiem XVII w.