Uwaga! Salmonella. Kupiłeś ten produkt? Pod żadnym pozorem go nie jedz!

  • Post category:Polska

Wykrycie Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone w partii produktu pn. „KRESTO SEZAM”, 200g.

Reklama

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone w partii produktu pn. „KRESTO SEZAM”, 200g
Zagrożenie:
Obecność bakterii Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone wykryto w trakcie badań urzędowych w 1 z 5 badanych próbek. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Reklama

Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – KRESTO SEZAM, 200 g

Producent – VOG Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice

Kraj pochodzenia: INDIE

Numer partii – L200551V464

Najlepiej spożyć przed – 31.08.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała producenta/dystrybutora o negatywnych wynikach badań przedmiotowego produktu oraz zobowiązała przedsiębiorcę do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania z wyrobem niezgodnym.

Firma Vog Polska Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 18.06.2020 r. wycofywanie kwestionowanej partii sezamu z obrotu handlowego oraz informuje swoich klientów o zaistniałej sytuacji i możliwości dokonywania zwrotu produktu do dostawców (Komunikat o konieczności wycofania wadliwej partii produktu i możliwości zwrotu).

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie produktu od odbiorców na terenie Polski.

Producent współpracuje z podmiotami prowadzącymi sprzedaż wskazanej partii w celu wycofania, wyjaśnia także przyczynę zdarzenia.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Można zwrócić wskazany produkt do sklepu.