Prezes Sądu zarządził przerwę na… modlitwę. Nietypowa sytuacja w polskim sądownictwie!

  • Post category:Polska

W ubiegłą środę Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Mariusz Witkowskich wydał zarządzenie, zgodnie z którym w godzinach od 12:00 do 12:10 w całym gmachu sądowym obowiązuje przerwa od pracy w celu oddania się modlitwie bądź na potrzeby wyciszenia się.

Reklama

fot. Pixabay

 

Reklama

Nietypowa sytuacja miała ścisły związek z wystosowaną przez Papieża Franciszka prośbą o to, by w środowe południe na całym świecie wybrzmiała modlitwa „Ojcze Nasz”. Ojciec Święty chciał w ten sposób zmobilizować wszystkich mieszkańców, rozproszonych po całym świecie, do wspólnej modlitwy w intencji pomyślnej walki z koronawirusem.

Prezes Sądu Rejonowego, celem umożliwienia włączenia się w modlitwę dla wszystkich, którzy odczuwali taką potrzebę, zarządził 10 minutową przerwę. Jak stwierdził, powstałe zarządzenie było zgodne z konstytucją, zwłaszcza z artykułem mówiącym o wolności sumienia i religii. Jak przekonywał, przytoczony artykuł obejmuje również instytucje prywatne, jak i publiczne.

Jak do sprawy odnoszą się przełożeni Sądu Okręgowego w Katowicach?

Rzecznik Sądu Okręgu w Katowicach przyznał, że choć zarządzenie jest nietypowe i nigdy wcześniej nikt nie postulował o wprowadzenie podobnego rozwiązania, to nie istnieją żadne przesłanki ku temu, by powstałe zarządzenie w jakikolwiek sposób podważyć.