W trakcie kontroli miał ponad promil alkoholu we krwi. Grożą mu dwa lata więzienia

  • Post category:Polska

Policja wypowiedziała wojnę nietrzeźwym kierowcom. Wczoraj podczas akcji „Znicz” na Powązkowskiej w Warszawie we wczesnych godzinach rannych został zatrzymany kierowca volkswagena. Miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Stracił nie tylko prawo jazdy. Może iść do więzienia na dwa lata. 

Reklama

Fot. Policja

45 latek podczas kontroli wydmuchał ponad promil alkoholu. Jego prawo jazdy zostało natychmiast zatrzymane. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

Reklama

Pamiętajmy:

Art. 178a. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. (uchylony)
§ 3. (uchylony)
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 sprowadzenie katastrofy w ruchu, art. 174 sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, art. 177 spowodowanie wypadku w ruchu lub art. 355 spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.