Krakowska kuria: zwalnia kobiety niezamężne! „Matki tworzą wraz ze swymi mężami katolickie rodziny, nadal pozostają pracownikami”

  • Post category:Polska

Komunikat kurii metropolitarnej w Krakowie wywołał spore zamieszanie. Decyzję o zatrudnieniu podjęto na podstawie życia prywatnego kobiet.

Reklama

By Maciek.malec – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73729960

Treść komunikatu:

Reklama

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami na temat zmian personalnych w Biurze Prasowym Archidiecezji Krakowskiej, Kuria Metropolitalna w Krakowie informuje, że podjęte działania dotyczą zakończenia współpracy jedynie z koordynatorem Biura, panią Joanną Adamik, i jej dwiema najbliższymi współpracowniczkami, które są osobami niezamężnymi.

Należy zaznaczyć, że pani Joanna Adamik w dniu 10 sierpnia br. w piśmie skierowanym na ręce Księdza Arcybiskupa stwierdziła, m.in.: „(…) wyrażając szczerą wdzięczność za ostatnie lata i miesiące pracy i służby dla Księdza Arcybiskupa, także za wszystkie gesty i słowa osobistej życzliwości wobec mnie i moich bliskich, proszę o zwolnienie mnie z obowiązków”. Ta prośba została ostatecznie przyjęta w dniu 19 bm., przy zachowaniu umownego (miesięcznego) trybu wypowiedzenia i wynagrodzenia, pomimo rezygnacji ze świadczenia pracy.

Natomiast dwie pozostałe osoby, które w życiu prywatnym jako matki tworzą wraz ze swymi mężami katolickie rodziny, nadal pozostają pracownikami Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.”

Jak pisze poradnik przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca nie może więc ingerować w sfery życia osobistego pracowników, które chronione są przez prawo. Do danych wrażliwych można zaliczyć informacje dotyczące:

pochodzenia rasowego lub etnicznego,

poglądów politycznych, przekonań religijnych, filozoficznych,

przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,

stanu zdrowia,

kodu genetycznego,

nałogów,

życia seksualnego,

skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych,

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zycie-osobiste-pracownika-a-ingerencja-pracodawcy