17 mln zł z UE na bazę wiedzy o zmianach klimatu

  • Post category:Polska

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Środowiska opracuje oraz upowszechni bazę wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków. 18 sierpnia podpisał umowę z NFOŚiGW na realizację projektu o wartości 20 mln zł dofinansowanego z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 17 mln zł. Realizację przewidziano na lata 2017-2021.

Reklama

Fot. Pixabay

Efektem projektu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), będzie piętnaście różnego rodzaju opracowań (ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcje i studia). Według planów przedsięwzięcie edukacyjno-promocyjne i informacyjnych wyniesie 100 tys. osób.

Reklama

W ramach inicjatywy zaplanowano siedem działań – zbudowanie bazy wiedzy, utworzenie narzędzi upowszechniania jej zasobów, rozbudowę mechanizmów udostępniania danych, szkolenia. Opracowane będą też wzorce działań i regulacji prawnych oraz utworzony system wspomagania decyzji. Siódme działanie to dostarczenie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat zmian klimatu i potrzeb adaptacji do ich skutków.

W ramach bazy wiedzy opracowane zostaną scenariusze zmian klimatu, emisyjne, sektorowe i ekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarach skutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych.
Utworzona zostanie platforma informatyczna umożliwiająca gromadzenie treści i korzystanie z nich. Zaplanowano także wzmocnienie i rozbudowę mechanizmów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania bazy wiedzy.

Szkolenie będzie przeznaczone dla grupy docelowej w zakresie zawartości i sposobów wykorzystania zasobów bazy wiedzy.

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest m.in. do decydentów różnych szczebli, podejmujących decyzje o wyborze i realizacji działań adaptacyjnych związanych ze skutkami zmian klimatu.

Źródło: NFOŚiGW