Były zastępca komendanta MO w Lublinie oskarżony o internowanie opozycjonistów w stanie wojennym

  • Post category:Polska

W dniu 09 sierpnia 2017 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie skierował do Sądu Rejonowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi Ch. To były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Lublinie.

Reklama

Fot. Pixabay

 

Reklama

Aleksander Ch. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Polegały one na bezprawnym pozbawieniu wolności 18 osób – działaczy ówczesnej legalnej opozycji. 

Decyzje o internowaniu działaczy opozycji Aleksander Ch. podjął na podstawie dekretu z 12 grudnia 1981 roku o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. W rzeczywistości ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał. W konsekwencji Aleksander Ch. bezprawnie pozbawił wolności 18 osób.

Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.