7 Ukrainek zobowiązanych do powrotu. Pracowały nielegalnie

  • Post category:Polska

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli w wyniku kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w gospodarstwie rolnym znajdującym się w gm. Goszczyn zatrzymali 7 ob. Ukrainy.

Reklama

Fot. nadwiślański Oddział Straży Granicznej

 

Reklama

Zatrzymane osoby to Ukrainki w wieku od 21 do 55 lat, które zatrudnione były przy pracach polowych w gospodarstwie rolnym na terenie woj. mazowieckiego. W wyniku kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że cudzoziemki pracowały nielegalnie – nie posiadając wystawionych przez pracodawcę oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy na terytorium RP, jak też nie miały zawartych na piśmie umów. Wobec kobiet zostały wszczęte postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem każdej z nich decyzji zobowiązującej do powrotu w terminie 30 dni z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski przez okres 1 roku.

Wobec pracodawcy, którzy powierzył nielegalne wykonywanie pracy ob. Ukrainy bez obowiązkowych zezwoleń na pracę, funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli czynności wyjaśniające w sprawie. Za tego typu naruszenia grozi kara grzywny.