Porównał Kaczyńskiego do Hitlera. Jest wyrok w głośnej sprawie

  • Post category:Polska

Sędzia Cezary Skwara, korzystając z konta Stowarzyszenia Sędziów Iustitia porównał Jarosława Kaczyńskiego do Fuhrera. Mimo, że przeprosił, sprawa trafiła na wokandę. Sąd apelacyjny w Lublinie podjął decyzję w tej sprawie.

Reklama

By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47936905

 

Reklama

Sąd uznał, że czyn pozwanego zasługuje na naganę, ale charakteryzuje się znikomym stopniem społecznej szkodliwości. Dlatego też umorzył postępowanie.

Sąd dostrzegł również wyjaśnienie całej sytuacji. Ma to być pasja sędziego do historii:

„Sędzia Cezary Skwara interesuje się historią, dużo czyta z tej dziedziny. W tym czasie czytał wydane w Polsce 'Dzienniki’ Josepha Goebbelsa, który używał identycznych sformułowań, jakie zostały użyte przez posła Marka Suskiego. Było to później wykorzystywane w III Rzeszy do kreowania wizerunku Adolfa Hitlera. Propagowano tezę, że Adolf Hitler nie zawarł związku małżeńskiego, bo wszystko poświęcił dla Rzeszy, bo nie chciał unieszczęśliwiać kobiety, z którą by się związał”.

Postepowanie dycyplinarne przed sądem jest pokłosiem wpisu na Twitterze. W RMF FM odbył się wywiad Konrada Piaseckiego z posłem PiS Markiem Suskim. Polityk powiedział, że Jarosław Kaczyński nie ożenił się ponieważ „służył Polsce i nie chciał unieszczęśliwiać jakiejś kobiety, którą by pozostawiał służąc Polsce”.

Sędzia Cezary Skwara wykorzystując profil Stowarzyszenia Iustitia napisał wtedy: „Nieczym Fuhrer… Też wszystko poświęcił na narodu. Ein Volk, ein Raich, ein Fuhrer (Jeden naród, jedna rzesza, jeden fuhrer – dop. redakcja) To nawet nie jest już zabawne”.

Wkrótce potem wpis zniknął, a sędzia przeprosił i odszedł z zarządu stowarzyszenia.