MRPiPS: „500 plus” nie wpływa na zwiększenie liczby kobiet biernych zawodowo

  • Post category:Polska

„Ten, kto twierdzi, że kobiety rezygnują z pracy zawodowej z powodu wsparcia otrzymanego na dzieci, obraża polskie rodziny” – powiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Reklama

Fot. Pixabay

Jak wynika z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności przytoczonych przez resort pracy, w pierwszym kwartale tego roku liczba kobiet niepracujących z powodów rodzinnych spadła o około 30 tys. w porównaniu z końcówką 2016 roku i wynosi 1,57 mln. Spadek bierności zawodowej wśród kobiet wystąpił w różnych grupach wiekowych.

Reklama

„Oznacza to, że panie coraz częściej zamiast bierności zawodowej wybierają pracę” – wskazało ministerstwo pracy.
Resort dodaje, że od momentu wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus” do końca okresu objętego badaniem, czyli pomiędzy I kwartałem ub.r. a I kwartałem br., współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15+ wzrósł o 0,1 p. proc. do poziomu 56,2 proc.
„Jednocześnie systematycznie maleje również stopa bezrobocia. W końcu 2014 r. wynosiła 11,4 proc., by w końcu kwietnia br. osiągnąć poziom 7,7 proc. Tak niskiego wskaźnika bezrobocia nie odnotowano od pierwszej połowy 1991 roku” – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.
MRPiPS uważa, że powodem dla którego część kobiet rezygnuje z pracy, nie jest wyłącznie opieka nad dziećmi.
„Bierne zawodowo są również kobiety bezdzietne. Nieposzukiwanie pracy przez część kobiet jest często związane z opieką nad starszymi członkami rodziny albo innymi przyczynami rodzinnymi lub osobistymi. Przytoczone przeze mnie twarde dane dobitnie wskazują, że kobiety chętniej podejmują pracę, bez względu na świadczenie z programu +Rodzina 500 plus+. Zarzuty opozycji to ewidentne mijanie się z prawdą” – stwierdziła szefowa resortu rodziny.
„Rodziny dążą do pracy. Każdy chce zapewnić swoim najbliższym jak najlepsze warunki do życia. Praca to sfera, która zapewnia również możliwość samorozwoju. Ten, kto twierdzi, że kobiety rezygnują z pracy zawodowej z powodu wsparcia otrzymanego na dzieci, obraża polskie rodziny” – powiedziała.
Według danych ministerstwa, we wspomnianym okresie liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się o ok. 7 tys. we wszystkich grupach wiekowych. Wynikało to ze spadku liczby bezrobotnych o 277 tys. osób i wzrostu liczby pracujących o 269 tys. osób.
„Należy zaznaczyć, że ze spadkiem liczby osób aktywnych zawodowo mamy do czynienia od początku 2015 roku. Wpłynęły na to zmiany demograficzne, a dokładniej – zmniejszająca się populacja osób w wieku 15 lat i więcej” – tłumaczyła minister pracy.
W I kwartale tego roku wskaźnik zatrudnienia wzrósł rok do roku o 1,1 punktu procentowego i wyniósł 53,2 proc.