Śledztwo w sprawie Magdaleny Żuk prowadzone w kierunku zabójstwa

  • Post category:Polska

Śledztwo dotyczące śmierci Magdaleny Żuk w Egipcie zostało przedłużone o następne trzy miesiące. Kwalifikacja czynu to art. 148 par 1 kk, czyli zabójstwo. Prokuratura wydała komunikat w tej sprawie.

Reklama

Fot. Facebook

„Prowadzone w sprawie czynności, w tym te które zostały dotychczas wykonane, zmierzają do ustalenia wszelkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn śmierci Magdaleny Ż., zarówno co do zdarzeń jakie miały miejsce na terenie Egiptu, jak i co do okoliczności zaistniałych przed jej zgonem w Polsce.

Reklama

W toku postępowania przeprowadzono szereg czynności, począwszy od przeprowadzonej na terenie Arabskiej Republiki Egiptu z udziałem polskiego patomorfologa oraz prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze sekcji zwłok Magdaleny Ż. Sekcja zwłok pokrzywdzonej została następnie także przeprowadzona na terenie Polski. W jej trakcie pobrano materiał biologiczny do badań
histopatologicznych, genetycznych i toksykologicznych, który przekazano biegłym wraz z płynem użytym do balsamowania zwłok Magdaleny Ż. W sprawie przesłuchano w charakterze świadków ponad sto osób, w tym pasażerów podróżujących wraz z pokrzywdzoną samolotem do Egiptu, turystów zamieszkujących z nią w tym samym hotelu, osoby, które widziały ją na lotnisku przed planowanym, przyspieszonym odlotem, który miał się odbyć w dniu 29 kwietnia 2017 roku, przedstawicieli biura podróży oraz inne osoby deklarujące wiedzę o przedmiotowym zdarzeniu.

Przesłuchano także osoby z najbliższego otoczenia Magdaleny Ż., w tym członków jej rodziny oraz partnera. Ze względu na aktywność w sprawie dwóch agencji detektywistycznych przesłuchano w charakterze świadków ich przedstawicieli. Przeprowadzono także inne czynności i zgromadzono dowody, między innymi w postaci dokumentacji, w tym medycznej, a także dokumentacji elektronicznej.  W sprawie skierowano również wniosek do organów ścigania Arabskiej Republiki Egiptu o wykonanie czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, który był następnie uzupełniany stosownie do dokonywanych ustaleń.

Po uzyskaniu i przetłumaczeniu na język polski materiałów przekazanych przez egipskie organy ścigania, zwrócono się o ich uzupełnienie. Powyższe materiały są bowiem niezbędne biegłym z zakresu medycyny sądowej do wydania kompleksowej opinii sądowo-lekarskiej dotyczącej mechanizmu i przyczyn zgonu Magdaleny Ż., uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w toku śledztwa badania. Wskazana opinia jest zaś jednym z kluczowych dowodów w sprawie, mającym istotne znaczenie dla dalszych kierunków śledztwa. Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie informacjami o tym, że w niniejszej sprawie doszło do zatrzymania osoby lub osób, informuję, że doniesienia te nie polegają na prawdzie, a zatrzymanie nie miało miejsca. Śledztwo prowadzone jest w fazie in rem, nikomu nie zostały przedstawione zarzuty w związku z tą sprawą”.

Prokurator Tomasz Czułowski, Rzecznik Prasowy po w Jeleniej Górze