Potężne trzęsienie ziemi uderzyło w Boliwię. Miało siłę 6.8 w Skali Richtera

Trzęsie­nie zie­mi uderzyło w połud­niową Boli­wię z siłą 6,8 w skali Richtera. Epi­cen­trum wstrzą­su było na głębokoś­ci 557 km. Nie ma aktu­al­nie żad­nych infor­ma­cji z tamtego regionu na tem­at zniszczeń czy poszkodowanych.

Reklama

 

Close Menu