Incydent w ukraińskiej elektrowni atomowej. PAA wydała oświadczenie

Jeden blok elektrowni jądrowej Chmielnicka na Ukrainie został odłączony od sieci elektroenergetycznej 3 stycznia 2018 g. 0:57. Polska Agencja Atomistyki poinformowała na swojej stronie, że nie miało to wpływu na bezpieczeństwo elektrowni.

Reklama

By RLuts – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25996874

 

Jak podała PAA, według międzynarodowej skali INES poziom zdarzenia został zakwalifikowany jako najniższy – zerowy (brak wpływu na bezpieczeństwo). Zdarzenie nie spowodowało zagrożenia radiologicznego.

Reklama

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA.

Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują m.in. zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych, prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju, a także weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Close Menu