Będą z miany w Kodeksie Pracy! Zobacz kto straci, a kto zyska!

Rząd chce wprowadz­ić zmi­any w Kodek­sie Pra­cy. Pewnego pro­jek­tu jeszcze nie ma, ale pomysły już są, bo komis­ja pracu­je nad nimi od kilku miesię­cy.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Pomysłom przyjrzał się por­tal money.pl, który zauważa, że rząd na początku mówił o skra­ca­niu urlopów do 20 dni, ale szy­bko wyco­fał się z tej deklaracji.

Reklama

Praw­dopodob­nie nie skró­ci, a wydłuży się urlop z 20 do 26 dni dla pra­cown­ików, którzy nie mają wyma­ganego stażu pra­cy do dłuższych urlopów.

Komis­ja ma zami­ar wprowadz­ić również zmi­any w urlopach na żądanie. Do tej pory pra­cown­ik, cztery razy w roku mógł nie przyjść, nie poda­jąc żad­nych przy­czyn.

Rząd nie chce usuwać tych urlopów, ale uczynić je bezpłat­ny­mi tak, by pra­co­daw­ca nie był strat­ny nie mając pełnego zespołu.

Pełne pro­ponowane zmi­any w kodek­sie zostaną przed­staw­ione w mar­cu.

Close Menu