Ogromny szczur wielkości kota schwytany w UK! Nie uwierzycie ile miał centymetrów!

Spec­jal­ista ds. wal­ki ze szkod­nika­mi Daren George schwytał ogrom­nego szczu­ra w jed­nym z domów w New Ares­ford w hrab­st­wie Hemp­shire. Jak mówi, gry­zonie te to ogrom­ny prob­lem w Wielkiej Bry­tanii.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

George schwytał szczu­ra w ogrodzie i nie mógł uwierzyć włas­nym oczom. Gry­zoń był wielkoś­ci kota i mierzył pon­ad 48 cen­tymetrów.

Reklama

Jak mówi spec­jal­ista, szczury rozmi­arów kota będą w nad­chodzą­cych lat­ach dużym prob­le­mem w Wielkiej Bry­tanii. Najczęś­ciej stworzenia na żywią się resztka­mi ze śmiet­ników i są niezwyk­le odporne na wszys­tkie rodza­je tru­cizn, jakie moż­na kupić w sklepach. Wtedy właśnie korzys­ta­ją z usług spec­jal­isty.

Close Menu
Close Panel