Kupowałeś bilet autobusowy lub lotniczy przez internet? Mogłeś wpaść w sidła oszusta!

Polic­jan­ci z Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Opolu zatrzy­mali 28-let­niego mieszkań­ca Wrocław­ia. Mężczyz­na prowadz­ił inter­ne­tową sprzedaż biletów lot­niczych oraz autokarowych, które w rzeczy­wis­toś­ci nie trafi­ały do kupu­ją­cych. Oszukanych mogło zostać nawet kilka­dziesiąt osób na łączną kwotę się­ga­jącą 200 tys. zło­tych. Wrocław­ian­in usłyszał już zarzut oszust­wa, ter­az grozi mu do 8 lat więzienia.

Reklama

Fot. Pix­abay

Polic­jan­ci zaj­mu­ją­cy się walką z cyber­przestępc­zoś­cią wzięli pod lupę inter­ne­tową fir­mę ofer­u­jącą do sprzedaży bile­ty lot­nicze. Mundurowi otrzymy­wali syg­nały, że niek­tórzy klien­ci tej firmy zostali oszukani – po wpłace­niu pieniędzy nie otrzymy­wali zaku­pi­onego towaru.

Śled­czy ustalili tożsamość pode­jrze­wanego o oszust­wa właś­ci­ciela firmy oraz jej siedz­ibę. Okazał się nim 28-let­ni mieszkaniec Wrocław­ia. Mężczyz­na został zatrzy­many „na gorą­cym” uczynku, gdy wynosił fak­tu­ry firmy oraz kom­put­ery. Funkcjonar­iusze zabez­pieczyli 18 dysków twardych, lap­topa, ser­w­er oraz doku­men­ty.

Reklama

Pracu­ją­cy nad tą sprawą polic­jan­ci pode­jrze­wa­ją, że 28-latek mógł oszukać nawet kilka­dziesiąt osób na łączną kwotę się­ga­jącą nawet 200 tys. zło­tych.

Mężczyz­na usłyszał już zarzut oszust­wa, do którego się przyz­nał. Grozi mu ter­az kara nawet do 8 lat więzienia.


Close Menu
Close Panel