Londyn: Samochód wjechał w ludzi przed Muzeum Historii Naturalnej

Kilku pieszych zostało ran­nych po tym jak samochód wjechał w  ludzi w pobliżu Muzeum His­torii Nat­u­ral­nej w Lon­dynie. Polic­ja Met­ro­pol­i­tal­na powiedzi­ała, że ​​jed­na oso­ba została zatrzy­mana po incy­den­cie o 14:20 cza­su lokalnego na Exhi­bi­tion Road w South Kens­ing­ton.

Reklama


Reporter BBC na miejs­cu donosi, że polic­ja powiedzi­ała, że ​​urazy pieszych były niewielkie.  Polic­ja prowadzi przesłucha­nia w celu ustal­e­nia okolicznoś­ci i moty­wów zdarzenia. Rzecznik pra­sowy Down­ing Street powiedzi­ał, że pre­mier “jest na bieżą­co z wydarzeni­a­mi”.
Dzi­en­nikarz doda­je, że ​​na miejs­cu jest uzbro­jona polic­ja.
“Na miejs­cu pojaw­iło się mnóst­wo policji, helikopterów i widzi­ałem karetkę pogo­towia” — poda­je

Close Menu