Wystawiła naklejki na sprzedaż no i się zaczęło

Są obiek­tem pożą­da­nia, wzbudza­ją emoc­je, a nawet dyskus­je. Są ide­al­nym wręcz tem­atem dysser­tacji dok­torskiej na wydziale socjologii i psy­chologii. Mowa oczy­wiś­cie o Świeżakach. Na jed­nej z grup sprzedażowych pojaw­iło się takie oto ogłosze­nie i oczy­wiś­cie rozpę­tała się gorą­ca dyskus­ja. 

Reklama

Fot. Face­book
Fot. Face­book
Fot. Face­book
Close Menu