Co zrobić w przypadku pożaru lasu lub łąki? [WIDEO EDUKACYJNE]

Po obe­jrze­niu fil­mu będziesz wiedzieć co zro­bić, gdy zauważysz pożar na otwartym tere­nie. Poz­nasz również zagroże­nia, jakie niesie za sobą wypalanie traw, jak uniknąć niebez­pieczeństw dla siebie, innych oraz otoczenia. Pod­sta­wowe zasady, aby uniknąć zagroże­nia pożarem pod­czas prze­by­wa­nia na łonie natu­ry.

Reklama 

 


Close Menu
Close Panel