Pijana wiozła dziecko i spowodowała kolizję — uciekła

2 promile alko­holu w orga­nizmie miała 35 let­nia łodzian­ka, która spowodowała kolizję dro­gową. W aucie podróżowała ze swo­ją 5 let­nią córką. Chcąc uniknąć kon­sek­wencji odjechała z miejs­ca zdarzenia.

Reklama

 

10 mar­ca 2018 roku około 22:00 w Łodzi na ul. Słowack­iego w Łodzi kieru­ją­ca oplem 35-lat­ka nie zachowała bez­piecznego odstępu i uderzyła w omi­jane renault. Po kolizji kobi­eta bojąc się kon­sek­wencji zaczęła odjeżdżać  z miejs­ca zdarzenia. W poś­cig za nią ruszył 27-let­ni kierow­ca renault. Do zatrzy­ma­nia auta doszło na ul. Śląskiej. Wów­czas kobi­eta zabier­a­jąc z opla dziecko kon­tyn­uowała ucieczkę pies­zo wbie­ga­jąc na teren dwor­ca kole­jowego Łódź Cho­jny. Tam została zatrzy­mana przez 27 lat­ka. Wezwani na miejsce polic­jan­ci prze­badali kobi­etę na zawartość alko­holu. Okaza­ło się, że kieru­ją­ca oplem 35-lat­ka jest kom­plet­nie pijana. Wynik bada­nia wskazał  2 promile. Ter­az oprócz uiszczenia man­datu karnego za kolizję będzie odpowiadała przed sądem. Na dłu­go też pożeg­na się z prawem jazdy. Polic­jan­ci zaopiekowali się 5latką do cza­su przy­by­cia na miejsce trzeźwej opiekun­ki.

Close Menu
Close Panel