Mięsko, nie spod lady, a spod buta”. Internet huczy po zdjęciu lokalu z azjatycką kuchnią

Na grupie mieszkańców Ursyn­owa pojaw­iło się zdję­cie jed­nego z lokali z azjaty­cką kuch­nią. Widać na nim pra­cown­i­ka, który por­cju­je mię­so… przytrzy­mu­jąc je butem.

Reklama

Fot. Face­book

Użytkown­i­cy przesyła­ją i umieszcza­ją zdję­cie dalej i tak naprawdę nie wiado­mo już kto pier­wszy i gdzie umieś­cił pier­wszy zdję­cie. My znaleźliśmy je na wielu gru­pach na Face­booku.

Reklama

Zdję­cie w więk­szej rozdziel­czoś­ci przesłała nam nasza Czytel­nicz­ka.

Uważa­j­cie!

Czy Ktoś ma ochotę na mięsko, nie spod lady, a spod buta, zaprasza (tu nazwa lokalu na Ursyn­owie dop. redakc­ja)”.

Close Menu
Close Panel