Pijany kierowca autobusu wiózł dzieci do szkoły

Tomas­zows­cy polic­jan­ci pod­czas kon­troli dro­gowej zatrzy­mali 64-let­niego pijanego kierow­cę. Mężczyz­na wiózł do szkoły pon­ad 30 dzieci. Na szczęś­cie nie doszło do wypad­ku. Niewąt­pli­wie straci pra­wo jazdy i prace. Uczniowie bez­piecznie dotar­li na lekc­je.

Reklama

Fot. KWP w Łodzi

 

8 mar­ca 2018 roku tomas­zows­cy polic­jan­ci prowadzili dzi­ała­nia pt. alko­hol i narko­ty­ki. Około godziny 8:30, na drodze w Rękaw­cu, tomas­zows­cy polic­jan­ci zatrzy­mali do kon­troli dro­gowej auto­bus szkol­ny.

Reklama

Polic­jan­ci prze­badali 64-let­niego kieru­jącego na zawartość alko­holu. Okaza­ło się, że miał w orga­nizmie 1,7 promi­la. Wiózł do szkoły 32 małych dzieci. Polic­jan­ci udarem­nili mu dal­szą jazdę. Uczniów prze­jął inny kierow­ca, a nieod­powiedzial­ny 64-latek został przewieziony do komendy policji.

Dokonu­jąc kon­troli dro­gowych zwracali szczegól­ną uwagę na trzeź­wość kieru­ją­cych. Około godziny 8:30 na drodze w Rękaw­cu, funkcjonar­iusze z drogów­ki zatrzy­mali do kon­troli auto­bus szkol­ny. Kierow­ca tego pojaz­du , 64-let­ni mieszkaniec gminy Budziszewice miał w orga­nizmie 1,7 promi­la alko­holu . Polic­jan­ci udarem­nili mu dal­szą jazdę. Powiadomiono także władze gminy. Na miejsce dotarł inny kierow­ca, który 32 małych pasażerów dow­iózł bez­piecznie do szkoły.

Nieod­powiedzial­ny 64-latek trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu. Po wytrzeźwie­niu zostanie przesłuchany. Grozi mu kara do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci, utra­ta pra­wo jazdy i pra­cy.

Źródło: KWP w Łodzi

Close Menu