Z OSTATNIEJ CHWILI: Kolejny atak nożownika w Wiedniu!

Kole­jny atak nożown­i­ka w Wied­niu kilka­set metrów dalej od pier­wszego ataku ran­na została 1 osób w sum­ie w dwóch atakach ranne zostały 4 oso­by w tym 3 ciężko. Spraw­ca wciąż na wol­noś­ci.

Reklama

Close Menu
Close Panel