Z OSTATNIEJ CHWILI: Ogromna eksplozja w Londynie. Trwa ewakuacja i akcja policji

Niepoko­jące infor­ma­c­je z Lon­dynu eksploz­ja w ciągu sklepów w Rom­ford. Trwa ewakuac­ja mieszkańców. Na razie niez­nana jest przy­czy­na eksplozji. Służ­by nie wyk­lucza­ją żad­nej możli­woś­ci. Będziemy infor­mować Was na bieżą­co.

Reklama

 

Więcej infor­ma­cji wkrótce.

Close Menu
Close Panel