Uwaga! Zaginął 82-letni Zdzisław Gubała. Poszedł na spacer do lasu

Będz­ińs­cy polic­jan­ci poszuku­ją zagin­ionego Zdzisława Gubała lat 82. Mężczyz­na wyszedł ze swo­jego domu w dniu 12 sty­cz­nia 2018 r. i do chwili obec­nej nie naw­iązał kon­tak­tu z rodz­iną. Ostat­ni raz widziany był w miejs­cowoś­ci Wymysłów przy ul. Sienkiewicza odd­ala­jąc się na spac­er do sąsiadu­jącego z jego miejscem zamieszka­nia lasu.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Ubrany był w zimową kurtkę koloru szarego z kieszeni­a­mi i zapię­ciem na suwak, czap­kę koloru siwego typu „ kaszki­et”, spod­nie koloru siwego i buty typu koza­ki koloru czer­wonego.

Reklama

Wszys­tkie oso­by, które mogą pomóc w odnalezie­niu mężczyzny prosimy o kon­takt z będz­iński­mi polic­jan­ta­mi tel. (32) 36 80 332 lub z najbliższą jed­nos­tką policji pod numera­mi alar­mowy­mi 112 997. 

Close Menu
Close Panel