Uwaga! Zaginęła 14-letnia dziewczynka! Nie dotarła do szkoły

[AKTUALIZACJA] Dziew­czyn­ka się znalazła. Dzięku­je­my za pomoc i udostęp­nienia.

Reklama

Drodzy. ZAGINĘŁA moja cór­ka. Nie dotarła dziś do szkoły w Łomi­ankach, nie mam z nią kon­tak­tu. 14 lat, ok 160 cm wzros­tu, blon­dyn­ka. Ubrana na czarno. Zaginię­cie zgłos­zone.” — pisze Pani Iza na jed­nym z por­tali społecznoś­ciowych.

Moż­na w spraw­ie kon­tak­tować się z komendą na ul. Myśli­borskiej lub bezpośred­nio ze mną- 515462740

Reklama

Close Menu
Close Panel