Z OSTATNIEJ CHWILI: Rozbił się samolot pasażerski! Na pokładzie ponad 70 osób. Trwa akcja ratunkowa

Rozbił się rosyjs­ki samolot pasażer­s­ki lecą­cy z Moskwy do Ors­ka. Na pokładzie było pon­ad 70 osób. Trwa akc­ja ratunkowa. Zbier­amy dla państ­wa infor­ma­c­je.

Reklama

Więcej infor­ma­cji już za chwilę.

AKTUALIZACJA: Samolot zniknął z radarów tuż po stra­cie z lot­niska. Na pokładzie było 71 osób. Trwa akc­ja ratunkowa. Samolot rozbił się pod Moskwą. Samolotem leci­ało 65  pasażerów i 6 członków zało­gi.

Reklama

AKTUALIZACJA 2: Jak udało nam się dowiedzieć samolot rozbił się na polu w dziel­ni­cy Ramen­sky. Ratown­i­cy jeszcze nie dotar­li do miejs­ca katas­tro­fy.  Ratown­i­cy próbu­ją dotrzeć do wraku samolo­tu.

AKTUALIZACJA 3: Nikt nie przeżył katas­tro­fy samolo­tu pasażer­skiego w Moskwie. Zginęło 71 osób w tym 6 członków zało­gi.


Close Menu
Close Panel