PILNE: Tragiczne informacje z Tajwanu. Zawalił się hotel po trzęsieniu ziemi. Trwa akcja ratunkowa

Mamy trag­iczne infor­ma­c­je z Tajwanu przed chwilą pub­likowal­iśmy, że miało tam miejsce silne trzęsie­nie zie­mi 6,4 w skali Richtera. Ter­az docier­a­ją do nas infor­ma­c­je o zawalonym hotelu. Nie wiado­mo ile osób zna­j­dowało się w środ­ku. Trwa akc­ja ratunkowa.

Reklama

Po trzęsie­niu zie­mi, które przeszło przez Tajwan jest mnóst­wo uszkod­zonych budynków, popękane jezd­nie. Jest też kil­ka osób ran­nych aktu­al­nie nie ma infor­ma­cji o ofi­arach śmiertel­nych.

Reklama


Close Menu
Close Panel