Tajwan: trzęsienie ziemi o magnitudzie 6.4!

Trzęsie­nie zie­mi o sile 6,4 w skali Richtera uderzyło na wschod­nim wybrzeżu Tajwanu, donosi ser­wis US Geo­log­i­cal Ser­vice (USGS). Epi­cen­trum trzęsienia miało podob­no zaled­wie 1 km głębokoś­ci, około 22 km na północ­ny- wschód od Hua-lien.

Reklama

Na razie nie jest wiadome, czy ktoś ucier­pi­ał, niez­nane są też szkody mate­ri­alne.

Na ocenę sytu­acji przez służ­by będzie trze­ba nieco poczekać.

Reklama


Close Menu
Close Panel