Okradziono schronisko dla zwierząt. Sytuacja jest tragiczna

W nocy, z wtorku na środę, niez­nani spraw­cy przeskoczyli przez płot, wła­mali się do mag­a­zynu i ukradli sprzę­ty warte pon­ad 4 tys zło­tych.

Reklama

Dziś w nocy OKRADZIONO SCHRONISKO W CELESTYNOWIE !!! Załącza­my też film z mon­i­toringu.  

Prosimy o pomoc w znalezie­niu sprawcy!Na ten sprzęt pieniądze zbier­al­iśmy przez 3 lata  Część otrzy­mal­iśmy od naszych kochanych Dar­czyńców. Wszys­tko stra­cone w 5 min­ut 
Skradziony sprzęt jest nam bard­zo potrzeb­ny. W schro­nisku cały czas trwa­ją remon­ty bok­sów, bud, pomieszczeń. Pomóż­cie nam odkupić utra­cone rzeczy 

Reklama

Z chę­cią przyjmiemy też urządzenia, jeżeli ktoś posi­a­da, a nie są mu już potrzeb­ne.
Pilar­ka spali­nowa ‘Maki­ta”, Szli­fier­ka 2 szt, myj­ka ciśnieniowa, dra­bi­na alu­min­iowa, spawar­ka, wkrę­tar­ka, 2 bard­zo długie przedłużacze.
Bard­zo prosimy o pomoc !!
Wspar­cie prosimy kierować na kon­to:
PKO BP VIII O/W-wa 43 1020 1156 0000 7102 0061 5146
z dopiskiem: “sprzęt”
Na naszej stron­ie www.celestynow.toz.pl zna­j­du­je się zakład­ka “przekaż darow­iz­nę” z łączem do Pay­Pal.
IBAN: PL43 1020 1156 0000 7102 0061 5146
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Close Menu
Close Panel