Chcą odebrać rodzicom dziecko tuż po urodzeniu? Dramatyczny wpis matki

Mat­ka dziec­ka, które urodz­iło się w Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym św. Zofii opub­likowała dra­maty­czny apel na Face­booku. Jak pisze, boi się, że szpi­tal za pomocą sądu odbierze jej dziecko. Na potwierdze­nie swoich słów, wkle­ja zdję­cie pis­ma, jakie zostało wysłane.

Reklama

Fot. Face­book

 

Jak przyz­na­je mat­ka dziec­ka, odmówiła ona szczepień, poda­nia wit­a­miny K. i zabiegu Cre­dego (podawanie rozt­woru azotanu sre­bra jako pro­fi­lak­ty­ki rzeżączkowego zapale­nia spo­jówek) oraz nie pod­pisała odmowy. Naza­jutrz dostała pis­mo, jakie zostało wysłane do sądu.

Reklama

Ter­az rodz­ice boją się, że dziecko zostanie im ode­brane. Przyz­na­ją, że w końcu zgodzili się na zabie­gi.

Szpi­tal św. Zofii opub­likował wpis za pomocą kanałów społecznoś­ciowych infor­mu­jąc, że mery­to­rycznie odniesie się do wszys­t­kich zarzutów. Jeszcze dziś placówka ma wydać oświad­cze­nie w tej spraw­ie.

Close Menu
Close Panel