Z OSTATNIEJ CHWILI: Awaryjne lądowanie na krakowskich Balicach! Trwa akcja ratownicza

Awaryjne lądowanie na krakows­kich Bal­i­cach. Na pokładzie 37 osób. Samolot linii Lufthansa lecą­cy z Krakowa do Frank­fur­tu musi­ał awaryjnie lądować na lot­nisku w Bal­i­cach.

Reklama

Nie­ofic­jalne infor­ma­c­je mówią, że po oder­wa­niu maszyny się od zie­mi nie złożyło się pod­wozie. Dru­ga infor­ma­c­ja mówi o pękniętej oponie.

Piloci byli zmuszeni zawró­cić. Na miejs­cu są już służ­by ratunkowe.

Reklama

AKTUALIZACJA: Samolot wylą­dował bez­piecznie.

Close Menu
Close Panel